اطلاعات سایت

3ahra.ir
صحرا دات آی آر!

نویسنده: -
ایمیل: info@3ahra.ir
پروفایل مدیر
افتتاح: جمعه 30 مرداد 1394 ساعت 7:34

چت

روشن/خاموش صدا گزینه شکلک تاریخچه سوالات متداول Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

مهمان_6919: ztc5mi
مهمان_5178: mlxjzl
مهمان_4698: hfcwam
مهمان_5994: 6izyq3
مهمان_7660: 3qu1c7
مهمان_2909: I enjoy looking at your web sites. Regards!

«link»
مهمان_3314: h0fmpu
مهمان_7295: fqtwyw
مهمان_9943: tfbuhu
مهمان_4784: ap3wxs
مهمان_5441: Great internet site! It looks very good! Sustain the great job!


«link»
مهمان_7221: I love this website - its so usefull and helpfull.


«link»
مهمان_2692: Thanks a ton for sharing this great web page.

«link»
مهمان_8398: knaouj
مهمان_5596: hzrrer
مهمان_6140: 3fzuqf
مهمان_1280: nugj0y
مهمان_9563: c70209
مهمان_3007: 7ijvqy
مهمان_5222: 1pwqw3

نام:
پیام:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
  • A
  • B
  • C

 
 
 آرزویــم  
  
 بــآ تـو بـوבטּ اسـت  
  
 امــآ ...  
  
 نــہ بــہ بهــآنــہ پـا گـذآشـتـטּ روے آرزوے تـو 
  
 آرزویـم ایـטּ اسـت ڪــہ 
  
 بـخـواهـے و بـمــآنـے 
  
 نــہ ایـنـڪــہ بـمـآنـے بــہ خـواهـشـم..!! 
  
 بـعـضـے هـآرا میتـواטּ خـواست 
  
 امـا نــمـیشـوב בآشـت ... 
  
 بـعـضـے هـارآ بـآیــב یـواشڪـے از בور בوسـت בاشـت... 
  
 بـعضـے هـارا نبـآیـב خـواست .. 
  
 نبـآیــב בوسـت בاشـت ... 
  
 امـا בل اسـت בیـگـر  
  
 میـخواهـב و בوسـت میــבارב ..! 
  
 اے معـصـومـآنــہ مـטּ .. 
  
 بــاش ...  
  
 گـآهـے اخـم ڪـטּ  
  
 گـآهـے בعـوایـم ڪـטּ  
  
 گـاهـے בوسـتم نــבاشــتــہ بـآش  
  
 امـا بـاش .. 
  
 نمـیـבانسـتم مگر בرב هـم زیـبآ میـشوב ؟ 
  
 .... 
  
 نـوشـتـہ هـایم בسـت خـوבم نـیـست  
  
 בلـم مینـویـسـב و مـטּ  
  
 فـقـط نـگـآـہ مـیـڪـنـم بــہ عـبـور روزهـآیـم .. 
  
 בغــבغــہ هـاے فـرامـوش شــבـہ ام .. 
  
 شـایــב آرام تر میـشـבم فقط و فقط 
  
 اگـر مـیفـهـمیــבے حـرفهـایـم  
  
 بـہ هـمیـטּ راحتے ڪـــہ مـیخـوانــے  
  
 نـوشتــہ نـشــבـہ انــב ...!!!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید