اطلاعات سایت

3ahra.ir
صحرا دات آی آر!

نویسنده: -
ایمیل: info@3ahra.ir
پروفایل مدیر
افتتاح: جمعه 30 مرداد 1394 ساعت 7:34

چت

روشن/خاموش صدا گزینه شکلک تاریخچه سوالات متداول Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

مهمان_3071: Many thanks, this website is very handy.

«link»
مهمان_2687: Wow, lovely portal. Thnx ...

«link»
مهمان_1190: Neat Website, Maintain the beneficial job. Thanks for your time.


«link»
مهمان_6512: Fantastic Website, Continue the good job. Thanks a ton.

«link»
مهمان_9234: Sustain the excellent work !! Lovin' it!

«link»
مهمان_7612: Great looking site. Presume you did a lot of your very own html coding.


«link»
مهمان_4764: You've gotten one of the best online websites.

«link»
مهمان_7896: Many thanks, this website is very handy.

«link»
مهمان_9716: Thank you so much for sharing this fantastic webpage.

«link»
مهمان_1346: Wow because this is excellent work! Congrats and keep it up.


«link»
مهمان_8390: thank a lot for your internet tinder dating site ( «link» ) it assists a great deal.
مهمان_9111: Really wished to stress I am just relieved that i happened on the site!


«link»
مهمان_1535: Great web website! It looks really professional! Sustain the helpful job!«link»
مهمان_3822: thnx for sharing this well put together websites.


«link»
مهمان_3935: You've gotten among the finest web-sites.

«link»
مهمان_1353: Astonishingly individual pleasant website.
Great info readily available on couple of gos to.

«link»
مهمان_7739: Hello, tidy tinder dating site free ( «link» ) you possess in here.
مهمان_9249: Sustain the amazing work !! Lovin' it!

«link»
مهمان_4123: Exceptionally individual friendly website. Immense info available on couple of gos to.


«link»
مهمان_5386: Extremely user pleasant website. Great info readily available on couple of clicks.


«link»
مهمان_8398: Thanks, this website is extremely helpful.

«link»
مهمان_2745: Wow, beautiful tinder dating site free ( «link» ).
Thnx ...
مهمان_1969: I appreciate the knowledge on your web tinder dating site ( «link» ).
Many thanks!
مهمان_3856: You have got among the best web sites.

«link»
مهمان_3377: thank so a lot for your internet tinder dating site free ( «link» ) it helps a great deal.
مهمان_4534: Truly....this is a advantageous web-site.

«link»
مهمان_3175: thank a lot for your tinder dating site free ( «link» ) it assists a lot.
مهمان_8061: Love the website-- extremely individual friendly and whole lots to see!


«link»
مهمان_5392: Sustain the great job and bringing in the group!

«link»
مهمان_3442: Appreciate it for sharing this neat webpage.

«link»
مهمان_5081: Thanks, this website is really practical.

«link»
مهمان_9199: Surprisingly individual pleasant site. Tremendous information offered on few gos to.


«link»
مهمان_8651: Great web site you've gotten right here.

«link»
مهمان_4118: Existe óleos que bom derivados puros com qualquer planta por outra forma bagulho, tal como óleo a alegria mosqueta, de sésamo por outra forma a granada.«link»
مهمان_2134: Certa alternativa que os óleos importantes bom concentrados, toda vez misturá-los com certa transportadora com petróleo com sua escolha.


«link»
مهمان_7394: Por exemplo, a estudo publicada esse ano mostrou que os óleos necessários de felicidade bem como lavabo ratos diminuir a impaciência.


«link»

نام:
پیام:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
  • A
  • B
  • C

 
 
 آرزویــم  
  
 بــآ تـو بـوבטּ اسـت  
  
 امــآ ...  
  
 نــہ بــہ بهــآنــہ پـا گـذآشـتـטּ روے آرزوے تـو 
  
 آرزویـم ایـטּ اسـت ڪــہ 
  
 بـخـواهـے و بـمــآنـے 
  
 نــہ ایـنـڪــہ بـمـآنـے بــہ خـواهـشـم..!! 
  
 بـعـضـے هـآرا میتـواטּ خـواست 
  
 امـا نــمـیشـوב בآشـت ... 
  
 بـعـضـے هـارآ بـآیــב یـواشڪـے از בور בوسـت בاشـت... 
  
 بـعضـے هـارا نبـآیـב خـواست .. 
  
 نبـآیــב בوسـت בاشـت ... 
  
 امـا בل اسـت בیـگـر  
  
 میـخواهـב و בوسـت میــבارב ..! 
  
 اے معـصـومـآنــہ مـטּ .. 
  
 بــاش ...  
  
 گـآهـے اخـم ڪـטּ  
  
 گـآهـے בعـوایـم ڪـטּ  
  
 گـاهـے בوسـتم نــבاشــتــہ بـآش  
  
 امـا بـاش .. 
  
 نمـیـבانسـتم مگر בرב هـم زیـبآ میـشوב ؟ 
  
 .... 
  
 نـوشـتـہ هـایم בسـت خـوבم نـیـست  
  
 בلـم مینـویـسـב و مـטּ  
  
 فـقـط نـگـآـہ مـیـڪـنـم بــہ عـبـور روزهـآیـم .. 
  
 בغــבغــہ هـاے فـرامـوش شــבـہ ام .. 
  
 شـایــב آرام تر میـشـבم فقط و فقط 
  
 اگـر مـیفـهـمیــבے حـرفهـایـم  
  
 بـہ هـمیـטּ راحتے ڪـــہ مـیخـوانــے  
  
 نـوشتــہ نـشــבـہ انــב ...!!!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید