اطلاعات سایت

3ahra.ir
صحرا دات آی آر!

نویسنده: -
ایمیل: info@3ahra.ir
پروفایل مدیر
افتتاح: جمعه 30 مرداد 1394 ساعت 7:34

چت

روشن/خاموش صدا گزینه شکلک تاریخچه سوالات متداول Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

مهمان_8859: 7bpcds
مهمان_2194: xv71xt
مهمان_8786: bb8ow9
مهمان_4097: 4z98zb
مهمان_8528: i9f7cy
مهمان_7133: s1ldf5
مهمان_6731: 2twmc9
مهمان_3676: sxqln4
مهمان_3165: 7nncdt
مهمان_5032: 2szwxl
مهمان_8418: mse3mk
مهمان_8605: mxt9ji
مهمان_6386: gx0h17
مهمان_2001: zbprg6
مهمان_7274: Great internet website! It looks extremely good!
Maintain the great work!

«link»
مهمان_8575: Wow, beautiful site. Thnx ... minecraft free download 2018; «link» ( «link» ),
مهمان_2044: With thanks! This a wonderful online site. minecraft free download 2018, «link» ( «link» ),
مهمان_9977: Thanks, this website is very practical.

«link»
مهمان_7210: Good web page you've gotten right here.

«link»
مهمان_7987: Surprisingly user pleasant website. Tremendous details offered on few gos to.«link»
مهمان_6430: Love the site-- extremely user friendly and great deals to see!
minecraft free download 2018 (http://tinyurl.com/ybaqay7z ( «link» ))
مهمان_7066: Unbelievably individual friendly site. Enormous details readily available on few gos to.

minecraft free download 2018 (tinyurl.com ( «link» ))

نام:
پیام:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
 
 آرزویــم  
  
 بــآ تـو بـوבטּ اسـت  
  
 امــآ ...  
  
 نــہ بــہ بهــآنــہ پـا گـذآشـتـטּ روے آرزوے تـو 
  
 آرزویـم ایـטּ اسـت ڪــہ 
  
 بـخـواهـے و بـمــآنـے 
  
 نــہ ایـنـڪــہ بـمـآنـے بــہ خـواهـشـم..!! 
  
 بـعـضـے هـآرا میتـواטּ خـواست 
  
 امـا نــمـیشـوב בآشـت ... 
  
 بـعـضـے هـارآ بـآیــב یـواشڪـے از בور בوسـت בاشـت... 
  
 بـعضـے هـارا نبـآیـב خـواست .. 
  
 نبـآیــב בوسـت בاشـت ... 
  
 امـا בل اسـت בیـگـر  
  
 میـخواهـב و בوسـت میــבارב ..! 
  
 اے معـصـومـآنــہ مـטּ .. 
  
 بــاش ...  
  
 گـآهـے اخـم ڪـטּ  
  
 گـآهـے בعـوایـم ڪـטּ  
  
 گـاهـے בوسـتم نــבاشــتــہ بـآش  
  
 امـا بـاش .. 
  
 نمـیـבانسـتم مگر בرב هـم زیـبآ میـشوב ؟ 
  
 .... 
  
 نـوشـتـہ هـایم בسـت خـوבم نـیـست  
  
 בلـم مینـویـسـב و مـטּ  
  
 فـقـط نـگـآـہ مـیـڪـنـم بــہ عـبـور روزهـآیـم .. 
  
 בغــבغــہ هـاے فـرامـوش شــבـہ ام .. 
  
 شـایــב آرام تر میـشـבم فقط و فقط 
  
 اگـر مـیفـهـمیــבے حـرفهـایـم  
  
 بـہ هـمیـטּ راحتے ڪـــہ مـیخـوانــے  
  
 نـوشتــہ نـشــבـہ انــב ...!!!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید